Intern Vertrouwens Persoon

Intern Vertrouwens Persoon met betrekking tot seksueel misbruik in kerkelijke relaties (IVP)

Vanuit het Ichtusoverleg in Zwolle is aangegeven dat een IVP in de kerkelijke gemeenten wenselijk en noodzakelijk is. Er zijn mensen gezocht, gevraagd en opgeleid in alle Zwolse gemeenten van GKV, CGK en NGK. Zij vormen samen een netwerk. Binnen de Koningskerk zijn Mildred Wijma en Erna Hooiveld benoemd als interne vertrouwenspersoon.

Seksueel misbruik is een zwaar en beladen onderwerp. Het is een illusie te veronderstellen dat het in onze kerken niet voor kan komen. Vandaar dat het belangrijk is aan dit thema aandacht te besteden. Het is ook een spannend thema.

De intern vertrouwenspersoon heeft een tweeledige functie. Enerzijds is zij aanspreekpunt voor iemand die te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik in een kerkelijke relatie. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert over eventuele vervolgstappen. Anderzijds ontwikkelt zij preventie en voert deze uit ten aanzien van de verschillende doelgroepen in de gemeente. Een belangrijk aspect is het geven van informatie, vanuit de vraag op welke manier de werker integer en zorgvuldig bezig kan zijn. Veiligheid is een belangrijk begrip in een kerkelijke gemeente.

Mildred is bereikbaar via mildredwijma@koningskerk.nl of via 06-49417783.
Erna is bereikbaar via ernahooiveld@koningskerk.nl of 06-81078564.
Zijn er vragen: bellen of mailen kan altijd!

Ook is er een lijst met namen, mailadressen en telefoonnummers van IVP’en uit de andere Zwolse kerken. Misschien is het in sommige situaties drempelverlagend als er iemand buiten de eigen kerkelijke gemeente benaderd kan worden voor een melding of een vraag. Klik hier om de lijst direct te openen.

Er zijn korte lijnen met het Meldpunt Misbruik. Zie voor meer informatie: www.meldpuntmisbruik.nl. Meer informatie over de klachtroute tref je aan via onderstaande link. De klachtenregeling biedt de mogelijkheid om een klacht over seksueel misbruik in kerkelijke relaties in te dienen. De klachtenregeling is bedoeld om te voorzien in de bescherming van de belangen van klager en aangeklaagde tijdens het onderzoek en de afhandeling van een klacht.
https://meldpuntmisbruik.nl/wp-content/uploads/2017/11/Klachtenregeling_2017-2.pdf

Klik op het e-mailadres hierboven om direct een bericht te sturen naar de Intern Vertrouwens Persoon of klik op een naam in de Contactlijst: Mildred Wijma of Erna Hooiveld.