Samen groeien als leerlingen van Jezus Christus

Dat is onze missie. Daaraan geven we invulling door de verbinding met God en elkaar te zoeken in:

 • kerkdiensten:
  • op zondagmorgen twee gelijke diensten om 9.00 en 11.00 uur;
  • op zondagmiddag of zondagavond gezamenlijk met de CGK, per maand wisselend in de Zuiderhof (om 19.00 uur) of de Koningskerk (om 16.30 uur);
  • tijdens de 6 zondagen in de zomervakantie: gezamenlijke diensten met alle NGK’s in Zwolle;
  • op kerkelijke feestdagen (eerste kerstdag, goede vrijdag, hemelvaartsdag, biddag en dankdag voor gewas en arbeid, oudejaarsdag;
 • de viering van het heilig avondmaal: 7 keer per jaar in de kerkdiensten op zondagen en 1 keer per jaar in de kerkdienst op goede vrijdag;
 • de bediening van de doop (in principe op elke eerste zondag van de maand);
 • de kerkelijke bevestiging van huwelijken;
 • de bijeenkomsten van de huiskringen (zie hierna);
 • vormen van toerusting zoals thema-avonden, gemeenteavonden.

(Voor de aanvraag van doop en huwelijksbevestiging kan contact worden opgenomen met het kerkelijk bureau).