King’s Kids

Als Koningskerkers hopen we dat ook de kinderen zich binnen onze gemeente geliefd weten en merken dat er aandacht voor hen is. Dat zij een persoonlijke relatie mogen krijgen met God, leren wat het is ‘Gods liefde in praktijk te brengen’, doordat zij binnen de gemeente daar positieve voorbeelden van meekrijgen en doordat zij daar ook bij worden ingeschakeld.

Dáárom is er voor kinderen vanaf 3 jaar….King’s kids! Zondag tijdens de preek krijgen de King’s kids een eigen programma aangeboden. Een stuk bijbelverwerking op kindniveau, ruimte voor hun unieke manier van geloofsbeleving, opbouwen van een band tussen het kind en de leiding en met de andere kinderen uit de groep, omzien naar elkaar en het leren doorgeven van Gods liefde aan anderen. Met King’s kids willen we een basis leggen voor het latere kinderwerk in de Koningskerk.

King’s kids bestaat uit verschillende groepen (leeftijdscategorieën):

King’s kids mini
Voor de kinderen van 3 en 4 jaar is er tijdens de preek een eigen programma. Ze ontmoeten elkaar boven in een zaal in de kerk. Hier vertellen ze aan elkaar wat ze hebben beleefd (ontmoeting), zingen ze samen, luisteren ze naar een Bijbelvertelling, bidden ze, is er een activiteit naar aanleiding van het thema (spel, tekenen, knutselen, uitbeelden) en spelen ze samen. Na de dienst halen de ouders ze weer op.
Vragen of opmerkingen? Mail dan naar de werkgroep King’s kids mini.

King’s kids midi
Kinderen van 5 jaar tot en met groep 4 kunnen met King’s kids midi meedoen. Deze groep draait 1 keer per 2 weken. We beginnen de dienst altijd samen in de kerk. Wegens ruimtegebrek gaan deze kinderen voordat de preek begint, met hun leiding naar het Indabagebouw (fietstunnel door en dan naar rechts). Daar wordt eerst de week doorgenomen; blije en verdrietige dingen kunnen worden gedeeld. Daarna wordt er gezongen, gebeden en een thema besproken door middel van een vertelling, drama of andere werkvorm. Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepen het thema verder uitwerken (spel, knutselen, o.i.d.). Tenslotte is er gelegenheid om met elkaar te spelen. Na afloop van de dienst worden de kinderen door hun ouders opgehaald bij het Indabagebouw.
Vragen of opmerkingen? Mail dan naar de werkgroep King’s kids midi.

King’s kids maxi
King’s Kids Maxi is gericht op de kinderen uit de groepen 5 en 6. Eén keer in de twee weken komen zij bij elkaar in het Indabagebouw (waar de kinderen vóór de preek begint naar toe gaan). Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten ze elkaar en praten ze over God. Daarnaast is er ruimte voor leuke activiteiten passend bij het thema. Twee ouders begeleiden de kinderen tijdens deze bijeenkomsten, samen met twee tieners. De weken dat de kinderen niet naar de King’s Kids maxi gaan kunnen ze het boekje “preek van de week” gebruiken tijdens de dienst, deze krijgen ze cadeau aan het begin van het jaar.
Vragen of opmerkingen? Mail dan naar de werkgroep King’s kids maxi.