Pastoraat

Job en Christien

E-pastoraat

Wij als Koningskerkers zien elkaar elke week. Niet alleen in de kerk maar ook op de bijbelstudieverenigingen, sportclubs en bij elkaar thuis. Hier wordt over van alles gesproken wat met het leven te maken heeft: teleurstellingen en successen, opvoeding en “jong zijn”, seksualiteit en geboorteregeling, normen en waarden, bijbeluitleg en hoe God wil dat wij leven. Kortom: alles wat het Leven omvat. En wat is er mooier dan dit “onder vier ogen” met elkaar te bespreken.   » Lees meer…