Wieb Boerma

Thema: Slaaf of meester van je daden?
• Welkom
• Paaskaars aansteken
• Votum en groet
• Zingen DNP 1 – Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
• Gebed
• Inleiding op het kinderlied
• Zingen Opwekking Kids 70 – Liefde, blijdschap, vrede
• Kinderen naar Kingskids
• Zingen Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil
• Inleiding op de bijbellezing en het thema
• Zingen Opwekking 687 – Heer wijs mij uw weg
• Bijbellezing Galaten 5: 13 – 26
• Preek
• Zingen NLB 311 – Wij kiezen voor de vrijheid / Verbondswoorden
• Mededelingen voor het gebed
• Gebed
• Zingen Schrijvers Voor Gerechtigheid – Maak ons hart onrustig God
• Mededelingen overig / aankondiging collecte
• Collecte
• Zingen Opwekking 554 – Mijn verlosser leeft
• Zegen

Collecte:  Kenia Mission

Kingskids Mini (3 en 4 jaar): Alleen in de dienst van 9 uur

Kingskids Midi (5 jaar t/m groep4): Herfst 1: Les 2 Noach heeft geen nee gezeg
Crèche voor de kinderen van 0-2 jaar is in elke eerste ochtenddienst beschikbaar. De jongste kinderen zijn tijdens bijzondere diensten om 11 uur welkom bij de Mini’s. De crèche wordt niet meer apart aangeboden tijdens de 11u dienst.