Sijmen Reehoorn

Kijk/luister hier live mee

Welkom
Zingen Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Votum & groet
Zingen LB 675 Geest van hierboven
Gebed
Schriftlezing: 1 Samuël 24
Zingen DNP 142: 1,3,5 Wanhopig schreeuw ik tot de HEER
Verkondiging
Zingen Opwekking 625: Wat een liefde
Wetslezing Matteüs 5,1-12 (BGT)
Zingen DNP 75: 1,3,4 U alleen, God, prijzen wij;
Voorbede
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen Evangelische Liedbundel 413 Lichtstad met Uw paarlen poorten
Zegen

Collecte: Vrienden van Sprank locatie Reysigerweg en Voedselbank
Kingskids Mini (3 en 4 jaar): Alleen in de dienst van 9 uur; Les 5, Jezus is mijn vriend
Kingskids Midi (5 jaar t/m groep 4): Lente 1 les 4: De Bergrede – licht geven