ds. Jeroen Sytsma

Kijk/luister hier live mee

Thema: Bidden voor een bloeiende stad
Welkom, Paaskaars, Stilte, Votum en Zegengroet
Mededeling
Zingen Sela – Wonderlijk
Gebed
Zingen Opwekking 803 – Vol ontzag
Kindermoment
Zingen Opwekking Kids 76 – Vrede
Kinderen naar King’s kids
Zingen De Nieuwe Psalmberijming 137:1,2 – In Babel treurden wij
Lezen: Jeremia 29:1-20
Preek
Zingen Opwekking 769 – Kom, vestig
Mededelingen, gebedspunten
Gebed
Collecte
Zingen Liedboek 634 – U zij de glorie
Zegen

Collecte: Theologische Universiteit enVoedselbank
Kingskids Mini (3 en 4 jaar): 9 en 11 uur; les 3, Luisteren naar God
Kingskids Midi (5 jaar t/m groep 4) Herfst 1: Les 5, Jozef vergeeft zijn broers
Crèche voor de kinderen van 0-2 jaar is in elke eerste ochtenddienst beschikbaar. De jongste kinderen zijn tijdens bijzondere diensten om 11 uur welkom bij de Mini’s. De crèche wordt niet meer apart aangeboden tijdens de 11u dienst.