ds. Jeroen Sytsma (Doopdienst)

Kijk/luister hier live mee

Welkom
Votum en Groet
Zingen Psalm voor Nu 145 – Adem om van u te zingen
Gebed
Doop
Zingen Sela – Psalm 139 ‘Wonderlijk’
Gebed
-> King’s Kids
Presentatie enquête
Lezen uit de bijbel: Marcus 10:28-38a (t/m ‘vraagt’)
Preek
Zingen E&R 439 Wij blijven geloven
Mededelingen en Gebedspunten
Gebed
Luisterlied (Eens – Lev)
Collecte
Zingen Opw 585 (Er is een dag)
Zegen

Collecte:  Diaconie
Kingskids Mini (3+4 jaar):  Les 4 uit Samen danken
Kingskids Midi (5 jaar t/m groep 4): Herfst 2 les 13: herhaling herfstprogramma)