ds. Jeroen Sytsma

Luister hier live mee

Votum & Zegen
Zingen LB 838:1,2
Gebed
Bijbellezing: Bergrede als geheel (Matt. 5-7)
Zingen LB 313:1,3,4
Preek
Zingen LB 995
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen LB 905
Zegen

Collecte:  Kenia Mission

Samen eten na de kerkdienst