ds. Jeroen Sytsma

Welkom, Paaskaars, Votum en Zegengroet
Zingen Gezegend is de Vader (Sela)
Gebed
Zingen E&R 240 Diep diep diep als de zee
– kinderen naar King’s kids –
Luisterlied: Reckless Love (Cory Asbury)

Bijbellezing (NBV21): Psalm 119: 81-97
Preek “de hartekreet van psalm 119”
Zingen Psalm 119 DNP: 1 en 44 (A en Z)
Zingen Psalmen van Nu 119: couplet AA t/m CC en WW
Mededelingen
Gebed
Collecte
Zingen Opw 847 (Onze schuilplaats is God)
Zegen

Collecte:  Voedselbank en Diaconie
KK Mini:   Les 8 uit Luisteren naar God
KK midi:  Herfst 2, les 5; God kent mij!