ds. Jaap Cramer

Luister hier live mee

Votum (gezongen) en Groet
Zingen Ps 99:1,4 (God is Koning)
Gebed
Lezen Psalm 117
Zingen Ps 117 (Loof, alle volken, loof de Heer)
Preek
Zingen Ps 2:1,2,4 (Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch)
Zingen NLB 340b (geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte
Zingen Dnps 67:1,2 (God, geef genade, geef uw zegen)
Zegen en Amen (gezongen)

Collecte:  Voedselbank en Diaconie