ds. Albert Feijen

Luister hier live mee

Stil gebed
Votum en Zegen
Lied GK 84: 1, 3 (“Hoe lieflijk is…”)
Gebed
Lezen Mat 4: 1-11; Mat 28: 16-20
Lied GK 228 (“Jezus leeft in eeuwigheid”)
Tekst Mat 6: 13a
Lied GK 181: 7, 8 (“Leid ons niet in verzoeking,….”)
Apostolische geloofsbelijdenis
Lied Opwekking 407 (“O, Heer mijn God…”)
Gebed
Collectemoment
Lied LB 422 : 1, 2, 3 (“Laat de woorden…”)
Zegen

Collecte:  Voor Elkaar Zwolle