Aanvraag huwelijksbevestiging

Voor een goed verloop van de bevestigingsaanvraag is het van belang om vroegtijdig de informatie op deze website hierover te raadplegen onder: Informatiegids -> 02. Taakgroep Eredienst -> pagina 4 (onder Downloads).

De 1e (uitgebreide) afkondiging van de aanvraag zal als regel 6 weken voor de huwelijksdatum plaatsvinden; de 2e afkondiging als herinnering op de zondag voorafgaand aan de huwelijksdag.
Denk er tevens aan zelf tijdig de koster te informeren en een organist of eigen muziek(groep) te regelen.

  Naam bruidegom volgens inschrijving bij Burgerlijke Stand (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Lid van de kerk te (verplicht)

  Huidig adres (verplicht)

  Huidige wijk (verplicht)

  Naam bruid volgens inschrijving bij Burgerlijke Stand (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Lid van de kerk te (verplicht)

  Huidig adres (verplicht)

  Huidige wijk (verplicht)

  Datum huwelijk (verplicht)

  Tijdstip huwelijk (verplicht)

  Plaats huwelijk (verplicht)

  Kerkgebouw (verplicht)

  Gebruik beamer voor liturgie (verplicht)

  JaNee

  Naam predikant (verplicht)

  Woonplaats predikant (verplicht)

  Welke gemeente belegt deze dienst? (verplicht)

  Toekomstig adres (verplicht)

  Is dit een adres buiten Zwolle-Zuid? Dan dienen de bruidegom en/of bruid tevens attestatie aan te vragen. Dat kan via dit formulier.

  Telefoonnummer

  E-mailadres (verplicht)

  Opmerkingen