Aanvraag Heilige Doop (minimaal 2 weken van tevoren)

Voor het aanvragen van de doop kan contact worden opgenomen met het kerkelijk bureau d.m.v. onderstaand formulier.

Als regel geldt dat op de eerste zondag van de maand de doop wordt bediend in de morgendiensten of in de middagdienst. Op één zondag kan dus niet zowel in een morgendienst als in een middagdienst de doop plaats hebben. Ook vindt er in principe geen bediening van de doop plaats in diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, ambtsdragers worden bevestigd, huwelijksbevestiging etc. plaats vindt.

Tijdens de doopplechtigheden mag alleen zodanig worden gefotografeerd en/of gefilmd dat dit geen verstoring geeft van de eredienst en gemeenteleden hier geen hinder van ondervinden. Van de kerkdiensten wordt in veel gevallen beeld uitgezonden via internet. Dat betekent dat ook de gebeurtenissen op het podium worden uitgezonden. De regelingen betreffende opname en uitzending vindt u in Scipio onder het kopje ‘Informatiegids’.

  Naam vader (verplicht)

  Naam moeder (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Huiskring (verplicht)

  Naam kind volgens inschrijving bij Burgerlijke Stand (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Geslacht (verplicht)

  ManVrouw

  Geboortedatum (verplicht)

  Doopdatum (verplicht)

  Tijd doopdienst (verplicht)

  Doop door (verplicht)

  BesprenkelingOnderdompeling

  Dominee ingelicht (verplicht)

  JaNee

  Naam dominee (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Opmerkingen