Weetwatjegelooft

Ben je persoonlijk of als kring op zoek naar geestelijke verdieping, naar een Bijbelse blik op een actueel thema, meer kennis over geloofsthema’s of Bijbelboeken…. ?

Op de website van Weetwatjegelooft vind je een groot en ook vaak gratis aanbod van videolessen en webinars en studiedagen. Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen. Via Weetwatjegelooft.nl deelt de Theologische Universiteit Kampen, samen met partners zoals de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle, haar kennis met de kerken en de bredere samenleving.

Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse.

Weet wat je Gelooft biedt:

  • Ruim 400 gratis online videolessen
  • Jaarlijks 40+ nieuwe lessen
  • Meer dan 135 deskundige docenten
  • Studiedagen over actuele thema’s

Meer informatie vind je op: www.weetwatjegelooft.nl. Je kan ook mailen naar info@weetwatjegelooft.nl of bellen naar 038 447 17 22.

Bovenstaande is een tip vanwege de taakgroep vorming. Concrete ideeën voor het organiseren van een vormingsactiviteit in en voor de Koningskerk mag je altijd aan ons doorgeven. We zijn ook op zoek naar leden die onze taakgroep willen versterken. Dus voel je je aangesproken of ken je een geschikte broer of zus…  we horen het graag. Dank alvast!

Hartelijke groet in Christus!
Sabiene ter Burg – Mariëlle Kamsteeg – Ieke Haarsma – Myriam Klinker