Kerk in / voor de buurt

Kerk in de buurt – Kerk voor de buurt
KerkInDeBuurt-450x450

Aanleiding:
De aanleiding tot dit plan is het verlangen om ons als Koningskerk gemeente meer in de directe buurt te presenteren. Daarvoor is in april 2014 een brainstorm-avond geweest met een aantal gemeenteleden en zijn op de feestmiddag voor de buurt in september 2014 via een mini-enquête ideeën vanuit de buurt gevraagd.

Doelstelling:
Het organiseren van structurele, laagdrempelige activiteiten om Gods liefde via de Koningskerk zichtbaar te maken in de wijk. Er als leden van de Koningskerk voor de buurt zijn om op die manier contacten te leggen.

Werkwijze:
We willen regelmatig terugkerende momenten organiseren waarop de kerk openstaat voor de buurt/buren, hen gastvrij ontvangen en hen warmte, gezelligheid en zo mogelijk hulp bieden.

  • Organiseren van maandelijkse inloopochtenden/middagen voor ontmoeting, contact en gesprek.
  • Het bieden van gezelligheid d.m.v. koffie/thee, spellen, activiteiten van gemeenteleden (bijv. handwerkcafé, kaartclub, vertoning van film, administratieve hulp)
  • Uitnodigen van gemeenteleden die iets van hun creativiteit o.i.d. kunnen laten zien.
  • Zo mogelijk de buren gelegenheid geven iets te laten zien van hun creativiteit.
  • Hulp bieden waar nodig en mogelijk is.

Doelgroep:
Voorlopig richten we ons op de naaste buren van de kerk, d.w.z. de bewoners van Ittersum (wijk Oost I) en de wijken West 1B, 2A en B, 3 A en B.

Publiciteit:

  • Huis-aan-huis bezorgen van aansprekende en uitnodigende flyers.
  • Gemeenteleden uitnodigen via de kringen binnen de grenzen van de doelgroep.
  • Uitnodigend spandoek bij de ingang van het kerkgebouw.
  • De Koningskerkgemeente informeren via de Klaroen en de beamer.

Bemensing:
Behalve vanuit de organiserende werkgroep willen we primair werven via de kringen vanuit de betreffende wijken.

De werkgroep “Kerk in de buurt – kerk voor de buurt”