Gevangenenzorg

Via de werkgroep is een aantal Koningskerkleden actief als vrijwilliger in de gevangenis in Zwolle-Zuid. Dit houdt onder andere in het bij toerbeurt assisteren bij de kerkdiensten die in de mannen- en in de vrouwengevangenis worden gehouden (de zaal klaarmaken, koffie verzorgen e.d.). Soms zijn er ook meer persoonlijke contacten met de gevangenen mogelijk.

De werkgroep is tevens betrokken bij optredens van Response in de gevangenis. Ook wijst de werkgroep de gemeente op het werk van Gevangenenzorg Nederland.